První sobota ve Štětí 4. 5. 2013

P. M.Dne 4. 5. 2013 v 17:00 bude v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí sloužena mše svatá v tradičním ritu (Misál z r. 1962). Dle možností by tato mše svatá měla být zpívaná.  Formulář v tento den bude ze svátku Neposkvrněného srdce Panny Marie, po mši svaté následuje májová pobožnost. Všichni jsou srdečně zváni.