Roudnice nad Labem – Liturgie sv. Jana Zlatoústého na svátek sv. Václava

V sobotu 28. 9. 2013 v 18.00 v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem bude složena na Svátek sv. Václava, českého knížete Sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Zpívá pražský katedrální sbor řeckokatolické katedrály sv. Klimenta pod vedením Olgy Mandové.

Pozn.: Řeckokatolická církev je tvořena katolíky východního obřadu. Jedná se tedy o plně katolickou bohoslužbu, které je možné účastnit se a splnit příslušné povinnosti jako účastí na katolické bohoslužbě západního obřadu.