Slavnost Božího Těla

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar eucharistie. Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně, kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby hostie krvácet. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk konat na slavnost Božího Těla procesí. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a Krve Páně.

I my oslavíme tento čtvrtek Pána, který se nám dal v eucharistii, a neustále živí náš život z víry. Nechť je pro nás tento den odkazem na Zelený čtvrtek, kdy Pán eucharistii ustanovil, aby církev kterou založil z eucharistie žila a čerpala sílu na cestě dějinami. 

Mše svatá z této slavnosti začne ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 18:00 v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí.