Štětský Varhanní Podzim 2023

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás i tento rok pozvali na trojici koncertních večerů pod názvem Štětský varhanní podzim. Je nám ctí, že tento rok vystoupí trojice varhanních virtuózů, kteří pečují o duchovní hudbu v trojici katedrál, tedy v těch nejvýznamnějších duchovních centrech, které po Vatikánu, potažmo Římu, církev má, neb katedrála je srdcem a centrem diecéze. Katedrální hudba, je hudbou té nejvyšší kvality v diecézi a naši hosté Vás o tom určitě přesvědčí.