Tajemníci městských úřadů v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí

Dne 28. 4. 2016 hostilo město Štětí setkání tajemníků městských úřadů z Ústeckého kraje, součástí programu tohoto setkání byla i návštěva našeho kostela sv. Šimona a Judy s výkladem o jeho historii v podání duchovního správce farnosti.