Tvorba programu vánoční doby 2021/22

Během následujících dní bude tvořen program pro Vánoce a celou dobu vánoční. Program zasahuje celou dobu vánoční tj. cca od 24. 12. 2021 do 13. 1. 2022. Finální verze programu bude odeslána na biskupství litoměřické s koncem listopadu 2021. Toto je tedy určitý rámec, do kdy program musí vzniknout. Proto, jak jsem již vyzval při bohoslužbách, žádám ty, kteří mají návrhy na doplnění tohoto programu o kulturní akce, popřípadě jsou ochotni na těchto akcích pracovat, aby podali návrh na adresu farnosti: .

Cílem je, aby byla dána priorita návrhům a činnosti, která by potenciálně vzešla přímo z farností, a to dříve než bude farnost reagovat na návrhy jiných institucí, které pravidelně o zařazení nějakých svých nápadů do našeho vánočního programu žádají.