Úprava času nedělních bohoslužeb

Od února došlo v naší kolatuře k úpravě času bohoslužeb. Úprava má dva projevy:
1) přesun Liběchovské nedělní mše na sobotu večer na 17:00 (sloužena s nedělní platností)
2) posun nedělní tradiční mše svaté na 15:00.
V případě Liběchova je několik důvodů. Jednak v 7:30 je nedělní mše svatá atraktivní pro málokoho a zároveň reflektujeme také potřebu a touhu po svátosti smíření, neboť ve všední dny jsou pracující s volným časem doslova na štíru.
V sobotu bude tedy v Liběchově možnost přistoupit ke svátosti smíření před i po mši svaté.
V Hoštce v neděli bude možnost přistoupit  ke svátosti smíření před nedělní  mší svatou v dostatečném předstihu, aby nebyla narušena příprava mše svaté a začala včas (cca do 8:45). Možnost přistoupit ke svátosti smíření po čtvrteční mši svaté zůstává.
Ve Štětí je možnost přistoupit ke svátosti smíření ve všední den, po ranní mši svaté a nebo v pátek před večerní mší svatou. V neděli pak po dopolední mši svaté a nebo před tradiční mší svatou.