Synoda 2021 – 2023

Novostí současné synody je její zaměření na samotný smysl synodálnosti (spoluputování) církve, jakož i její rozfázování do tří stadií: odstartuje na úrovni diecézí, bude pokračovat v rámci větších regionů a vyvrcholí v roce 2023 setkáním biskupů v Římě. Úvodní fáze, která potrvá do dubna 2022, spočívá v zapojení všech věřících…

číst více

Tvorba programu vánoční doby 2021/22

Během následujících dní bude tvořen program pro Vánoce a celou dobu vánoční. Program zasahuje celou dobu vánoční tj. cca od 24. 12. 2021 do 13. 1. 2022. Finální verze programu bude odeslána na biskupství litoměřické s koncem listopadu 2021. Toto je tedy určitý rámec, do kdy program musí vzniknout. Proto,…

číst více

Několik rad pro jednání s farní kanceláří

1) Telefon slouží prioritně k agendě svátostí (zpověď, návštěvy nemocných …), nebo událostí které vznikly nenadále (poškození kostela, …), ale i tam je lépe SMS, neboť máme okamžité info, co se děje i v případě, že na telefonu nikdo momentálně není. 2) Pro ostatní případy použijte prosím přednostně e-mail, popřípadě…

číst více

Pobožnosti za zemřelé

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na…

číst více